Verstopt roetfilter reinigen

  • Roetfilter reiniging

Om te voorkomen dat schadelijke roetdeeltjes in ons milieu belanden, zijn veel moderne dieselvoertuigen uitgerust met een roetfilter. Dat vangt de roetdeeltjes in het uitlaatgas op en zet deze om naar CO2 en naar minuscule deeltjes as. Deze asdeeltjes blijven achter in het filter. Voor de omzetting (regeneratie) van roetdeeltjes naar as wordt het uitlaatgas extra verhit. Het motormanagement regelt dit via een tijdelijke na-inspuiting van brandstof tijdens het rijden.

Het roetfilter kan verstopt raken door verschillende oorzaken:

  • door de levering van te weinig hitte wordt het roet niet genoeg omgezet;
  • een slechte verbranding resulteert in overmatig veel roet; het roetfilter kan dit niet allemaal verwerken;
  • als er een additief wordt gebruikt om de omzetting te versnellen, blijft er residu achter in het roetfilter;
  • de motor stoot een beetje as uit die afkomstig is van de brandstof en motorolie. Deze as hoopt zich op den duur op in het roetfilter.

Een verstopt roetfilter resulteert in een veel mindere tot slechte doorstroom in het uitlaatsysteem. Als de tegendruk vóór het roetfilter te hoog wordt, gaat op het dashboard het motorstoringslampje branden.

Nieuw of reinigen?

Als oplossing kunt u een nieuw roetfilter laten monteren. Maar dit brengt onnodige kosten met zich mee: er mankeert immers niets aan het roetfilter op zich. Laat daarom uw roetfilter reinigen door Diesel Center Kleinjan. We verwijderen alle deeltjes die in het filter zijn opgevangen: roet, as, residu, motorolie en andere verontreinigingen. Uw roetfilter is weer als nieuw!