Vrijwel alle moderne diesels zijn uitgerust met een EGR klep. EGR staat voor Exhaust Gas Recirculation, oftewel uitlaatgasrecirculatie.

Deze klep dient er voor om een gedeelte van het uitlaatgas terug te voeren naar de inlaat zodat deze gemengd wordt met de binnenstromende lucht. Hierdoor zal het zuurstofgehalte van het verbrandingsmengsel dalen. Bij de verbranding van de ingespoten diesel moet de ontstane warmte over meer luchtmassa worden verdeeld. Daardoor is uiteindelijk de verbrandingstemperatuur lager.

Bij een lagere verbrandingstemperatuur ontstaan minder NOx verbindingen; stikstofoxide en stikstofdioxide. De uitlaatgassen worden schoner en dat is beter voor het milieu.

EGR_vervuiling
Vervuiling door EGR klep, nog maar 15% doorstroming.

Een nadeel van het toepassen van een EGR klep in een dieselmotor is wel dat er meer roet uitgestoten zal worden, maar bij alle moderne diesels wordt dit afgevangen in het roetfilter.

EGR_vervuiling2
Inlaat vervuild door EGR

De werking van de EGR klep is zeer belangrijk voor het juist functioneren en reageren van de motor. De status van de klep wordt daarom continue in de gaten gehouden door het motormanagement.

U kunt zich voorstellen dat een klep die moet werken in de hete uitlaatgassen nogal wat voor zijn kiezen krijgt, vervangen van een EGR klep is daarom ook een standaard klus in de werkplaats van Diesel Center Kleinjan.

Veel voorkomende storingen van de EGR klep zijn het dichtkoeken met roet, afbreken van de klep maar ook gevolgschades zoals een gesmolten roetfilter komen voor.

Grofweg zijn er 2 types uitlaatgasrecirculatiekleppen: Hogedruk en lagedruk.EGR-schema

Bij de hogedruk EGR worden de uitlaatgassen direct vanuit het uitlaatspruitstuk (dus nog voor de turbo) teruggeleid naar het inlaatstpruitstuk. Eventueel gaat dit nog door een EGR koeler om de uitlaatgastemperatuur te laten dalen.

Tegenwoordig wordt ook de lagedruk EGR steeds meer toegepast. Hierbij wordt het uitlaatgas pas na het roetfilter teruggeleid. Op deze manier is het teruggevoerde gas veel schoner. Er zit vaak nog een extra soort gasklep in de uitlaat na de EGR aftakking om iets meer tegendruk te creƫren.

Dit systeem is wel een stuk trager qua regeling.